How could having an Older People’s Commissioner help in England?

Homeshare UK, as part of our wider organisation, Shared Lives Plus, are one of over 70 organisations and charities in England calling for the creation of an Older People’s Commissioner for England. As there’s been such a Commissioner in Wales for fifteen years, we...

Sut gallai cael Comisiynydd Pobl Hŷn helpu yn Lloegr?

Mae Homeshare UK, fel rhan o’n sefydliad ehangach, Cysylltu Bywydau a Mwy, yn un o dros 70 o sefydliadau ac elusennau yn Lloegr sy’n galw am greu Comisiynydd Pobl Hŷn ar gyfer Lloegr. Gan fod Comisiynydd o’r fath wedi bod yng Nghymru ers pymtheng...