#WinterHomeshare – Finding the right match this festive season

While many are enjoying a festive time of celebration through the winter, for some living alone, this time of year can heighten feelings of loneliness. As darker nights draw in, we can feel less inclined to go out, but staying in can leave us feeling isolated.  With...

Mae Rhannu Cartref yn dod i’r Gogledd

Y gaeaf hwn, bydd y trydydd gwasanaeth Rhannu Cartref yng Nghymru yn dechrau, gan ddod â phobl at ei gilydd er budd pawb. Bydd pobl hŷn sy’n byw ar eu pen eu hunain yn cael eu paru â’r rhai sy’n chwilio am lety fforddiadwy yng Ngwynedd. Ar ôl sefydlu’r ddwy raglen...

Homeshare is coming to North Wales

This winter, the third Homeshare service in Wales is starting, bringing people together for mutual benefit. Older people living alone will be matched with those seeking affordable accommodation in and around Gwynedd, Wales. After the first two pilots were established...